Τα τελευταία χρόνια, η εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων στον Ευρωπαϊκό χώρο, γίνεται ολοένα και πιο συχνή, με έμφαση στις πλημμύρες και τις χαλαζοπτώσεις. Από αυτές τις φυσικές καταστροφές δε θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Καθημερινά δημοσιοποιούνται εικόνες ζημιών από εγκαταστάσεις που βυθίστηκαν στις λάσπες και φωτοβολταϊκών πλαισίων που καταστράφηκαν από χαλαζόπτωση.

Ποια όμως είναι η έκταση των ζημιών στα φωτοβολταϊκά πλαίσια μιας εγκατάστασης που επηρεάστηκε από πλημμύρα ή από χαλαζόπτωση; Είναι κατάλληλα και ασφαλή τα πάνελ για επαναχρησιμοποίηση ή πρέπει να αντικατασταθούν; Θα υπάρξει απώλεια ισχύος και παραγωγής; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα καλείται ο επενδυτής να βρει τις απαντήσεις.

Ξεκινώντας θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πιθανές ζημιές που εντοπίζονται σε φωτοβολταϊκά πάνελ  που έχουν επηρεαστεί από πλημμύρες ή χαλαζοπτώσεις.

Ζημιές που οφείλονται σε πλημμυρικά φαινόμενα

Στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων οι ζημιές στα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν να προέλθουν από:

  • Τη ροή υδάτων με παρουσία αιωρούμενων φερτών υλικών ανάμεσα από τα πάνελ, με συνέπεια τη δημιουργία μικρορωγμών (micro-cracks) στις φωτοβολταϊκές κυψέλες
  • Την εισχώρηση υδάτων στα κυτία διακλάδωσης (junction boxes) των πάνελ, με συνέπεια την αστοχία των εσωτερικών συνδέσεων και διόδων
  • Την εισχώρηση υδάτων στους συνδέσμους (connectors) διασύνδεσης των πάνελ, με συνέπεια τη διάβρωση
  • Την επιβάρυνση των πλαισίων με ρυπογόνους παράγοντες (λιπαντικά, καύσιμα κ.τ.λ.) με συνέπεια τη διάβρωση, τη μείωση της αντίστασης μόνωσης κ.α.

Από τα παραπάνω ενδεχόμενα, η συχνότερα εμφανιζόμενη ζημιά είναι η δημιουργία μικρορωγμών στις κυψέλες λόγω πρόσκρουσης αιωρούμενων φερτών υλικών σε αυτές με ταχύτητα. Η έκταση των ζημίων αυτών εξαρτάται κατά βάση από την ταχύτητα ροής των υδάτων και το μέγεθος των φερτών υλικών.

Ζημιές που οφείλονται σε χαλαζόπτωση

Στις περιπτώσεις χαλαζόπτωσης, οι συχνότερες ζημιές εντοπίζονται:

  • Σε σπάσιμο των «τζαμιών» των φωτοβολταϊκών πλαισίων, και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να οδηγηθούμε στην ανακύκλωσή τους αφού η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση
  • Σε δημιουργία μικρορωγμών (micro-cracks) στις φωτοβολταϊκές κυψέλες, μη ορατών με «γυμνό μάτι» που μπορούν να επιβεβαιωθούν με EL test

Η πιστοποίηση της ύπαρξης, της έκτασης και της σοβαρότητας των ζημίων (micro-cracks) σε πάνελ που έχουν επηρεαστεί από πλημμύρα ή από χαλάζι, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με έλεγχο με τη μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας (EL test), που στην ουσία αποτελεί ακτινογραφία των φωτοβολταϊκών κυψελών.

Το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορεί να διαγνώσει τις μικρορωγμές που δεν είναι ορατές στον οπτικό έλεγχο και δεν μπορούν να αποδειχθούν με διαφορετικό τρόπο.

Η Kmetrics με την υπερδεκαετή εμπειρία της στους ελέγχους φωτοβολταϊκών πλαισίων και το εξειδικευμένο προσωπικό της, παρέχει υπηρεσίες πιστοποιημένου ελέγχου με τη μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας (EL test) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με το κινητό εργαστήριο ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων Mobile PV Testcenter και τη φορητή συσκευή υψηλής ανάλυσης Mobile EL .