Διαχείριση εγγυήσεων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Η Kmetrics έχοντας σε αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό είναι σε θέση να διαγνώσει, τεκμηριώσει και διεκδικήσει επιτυχώς την επανόρθωση οποιασδήποτε βλάβης και προβλήματος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ακολουθώντας τη διαδικασία των πέντε βημάτων.

1 – Επιβεβαίωση προβλήματος μέσω τηλεμετρίας
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ορθή ανάλυση των δεδομένων της τηλεμετρίας μπορεί να δώσει ενδείξεις για την αιτία της μειωμένης παραγωγής μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

2 – Μετάβαση στην εγκατάσταση
Με τον εργαστηριακού επιπέδου κατάλληλο εξοπλισμό, εντοπίζεται και τεκμηριώνεται η ύπαρξη αλλά και η αιτία του προβλήματος της εγκατάστασής σας.

3 – Ανάλυση αποτελεσμάτων
Η ορθή επεξεργασία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις μετρήσεις και ελέγχους στην εγκατάσταση αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα προκειμένου να εκτιμηθεί η αιτία και το εύρος του προβλήματος.

4 – Σύνταξη αναφορών – αιτημάτων
Έχοντας ως βάση τα ευρήματα, συντάσσεται τεχνική έκθεση – πραγματογνωμοσύνη η οποία απευθύνεται στον καθ’ ύλην αρμόδιο που συνήθως είναι οι κατασκευάστριες ή οι ασφαλιστικές εταιρίες. Συνήθως, αρμόδιες για την αποκατάσταση των κατασκευαστικών αστοχιών υλικού είναι οι κατασκευάστριες εταιρίες, ενώ για ζημίες από καιρικά φαινόμενα είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Η επιτυχής έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης κρίνεται από την ακριβή, τεκμηριωμένη και προς την σωστή κατεύθυνση διατύπωση του αιτήματος.

5 – Διαχείριση εγγυήσεων – αιτημάτων
Σε αρκετές περιπτώσεις, η λύση του προβλήματος δεν είναι μόνο μία, σε αντίθεση με την βέλτιστη λύση που είναι πάντα μόνο μία!

Έως σήμερα η Kmetrics έχει διαχειριστεί υποθέσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνολικής ισχύος άνω των 50MWp Ευρωπαίων και Ασιατών κατασκευαστών, όπως επίσης εγχώριων και Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών.

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση