Υπηρεσίες

Ποιοτικός έλεγχος φωτοβολταϊκών πάνελ

Ο έλεγχος ποιότητας των φ\β πάνελ πραγματοποιείται προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν αυτά καλύπτουν τις  ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ κατασκευαστή και επενδυτή.

Η Kmetrics με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάνελ Mobile PV Testcenter και το Mobile EL είναι σε θέση να ελέγξει πάνελ στον χώρο εγκατάστασης ή αποθήκευσης.

Περισσότερα

Πιστοποίηση κατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ

Η Kmetrics με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου Mobile PV Testcenter  και το Mobile EL είναι σε θέση, να ελεγξει και να πιστοποιήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά πάνελ της εγκατάστασής σας.

Περισσότερα

Διαχείριση εγγυήσεων – ασφαλιστικών διεκδικήσεων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Η Kmetrics με τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό είναι σε θέση να διαγνώσει, τεκμηριώσει και διεκδικήσει επιτυχώς την επανόρθωση οποιασδήποτε βλάβης και προβλήματος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. 

Περισσότερα

Βελτιστοποιήση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Η Kmetrics σας προτείνει και σας παρέχει τις κατάλληλες και εξειδικευμένες υπηρεσίες προκειμένου η φ/β σας εγκατάσταση να απόδιδει στο μέγιστο.

Περισσότερα

Μέτρηση ισχύος – IV test

Η μέτρηση ισχύος των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες ελέγχου.

Για να κριθεί εάν τα φωτοβολταϊκά πάνελ μιας εγκατάστασης είναι εντός των ορίων της εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μέτρηση ισχύος με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Περισσότερα

Μέτρηση ισχύος φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών

Τεστ ηλεκτροφωταύγειας φωτοβολταϊκών πάνελ

Με το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορούν να εντοπιστούν με απόλυτη ακρίβεια micro-cracks τη στιγμή που δημιουργήθηκαν. Επίσης το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορεί να αποκαλύψει και τεκμηριώσει με βεβαιότητα την ύπαρξη του φαινομένου PID αλλά και κατασκευαστικά ελαττώματα στις φωτοβολταϊκές κυψέλες.

Περισσότερα

Τεστ υπεριώδους φθορισμού

Το τεστ του υπεριώδους φθορισμού εντοπίζει μικρορωγμές στις φωτοβολταϊκές κυψέλες και μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο δημιουργίας αυτών.

Περισσότερα

Έλεγχος διόδων φωτοβολταϊκών πάνελ

Η Kmetrics με το Mobile PV-Testcenter  πραγματοποιεί έλεγχο των junction boxes των φωτοβολταϊκών πάνελ για τυχόν αστοχία υλικού.

Περισσότερα

Θερμογράφηση φωτοβολταϊκών πάνελ

Η θερμογράφηση των φωτοβολταϊκών πάνελ μετρά την θερμική ακτινοβολία τους και πραγματοποιείται με χρήση κάμερας υπέρυθρων.

Περισσότερα

Εναέρια θερμογράφηση φωτοβολταϊκών πάνελ

Με την εναέρια θερμογράφηση μπορούν να εντοπιστούν hot-spots στα φωτοβολταϊκά πάνελ που οφείλονται σε προβλήματα διόδων, αστοχίες soldering, σκιάσεις κ.τ.λ.

Περισσότερα

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης Riso

Η Kmetrics διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να εντοπίζει και να πιστοποιεί προβλήματα αντίστασης μόνωσης που οφείλονται συνήθως στα φωτοβολταϊκά πάνελ ή στην καλωδίωση.

Περισσότερα

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης WLC

Η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των φωτοβολταϊκών πάνελ σε υγρό περιβάλλον είναι μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό προκειμένου να διενεργηθεί σωστά και αποτελεσματικά.

Περισσότερα

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση