Τεστ ηλεκτροφωταύγειας φωτοβολταϊκών πάνελ

Το τεστ ηλεκτροφωταύγειας στηρίζεται στην ιδιότητα των φωτοβολταϊκών κυττάρων να ακτινοβολούν υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος. Το μήκος κύματος που ακτινοβολούν τα κύτταρα είναι σε εύρος περίπου 1150nm, το οποίο είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι. Με τη χρήση ειδικών καμερών είναι δυνατό να εντοπιστούν ελαττώματα στα φ/β κύτταρα, τα οποία με «γυμνό μάτι» είναι αδύνατο να εντοπιστούν.

Το Mobile PV Testcenter κατά τη διάρκεια ελέγχου κάθε φ/β πάνελ, εφαρμόζει κατάλληλη ηλεκτρική τάση και με τη χρήση ειδικών καμερών «φωτογραφίζει» την επιφάνεια του πάνελ. Η συνολική εικόνα του πάνελ που προκύπτει με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας, δίνει την πληροφορία για το αν υπάρχουν ελαττωματικές κυψέλες στο πάνελ, ποιες είναι αυτές, καθώς και το μέγεθος  της ζημιάς. H έκταση των μικρο-κρακ είναι ο παράγοντας με τον οποίο κρίνεται εάν ένα πάνελ θεωρείται «ανεκτό» ή προς «απόρριψη».

Με το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορούν να εντοπιστούν με απόλυτη ακρίβεια μικρορωγμές – micro-cracks τη στιγμή που δημιουργήθηκαν.

Το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορεί να αποκαλύψει και τεκμηριώσει με βεβαιότητα την ύπαρξη του PID φαινομένου.

Μάλιστα, πραγματοποιώντας τεστ ηλεκτροφωταύγειας σε φωτοβολταϊκά πλαίσια με χαμηλή ένταση ρεύματος μπορούμε να διαγνώσουμε το PID από το αρχικό στάδιο.

Η ηλεκτροφωταύγεια εντοπίζει διάβρωση κυψελών από εξωγενείς ή κατασκευαστικούς λόγους, αστοχίες fingers – busbar φωτοβολταϊκών κυψελών που αποτελούν κατασκευαστικό πρόβλημα και μπορεί να επιβεβαιώσει την αστοχία διόδων.

 

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση