Μέτρηση αντίστασης μόνωσης Riso

Η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό προκειμένου να διενεργηθεί σωστά και αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC61730-2:2004 προκειμένου να εντοπιστούν και τεκμηριωθούν προβλήματα αντίστασης μόνωσης Riso των φωτοβολταϊκών πάνελ (1000v) η τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι της τάξεως των 6KV (6000V).

Η Kmetrics διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να εντοπίζει και να πιστοποιεί προβλήματα αντίστασης μόνωσης που οφείλονται συνήθως στα φωτοβολταϊκά πάνελ ή στην καλωδίωση.

Παράλληλα, η Kmetrics παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της αντίστασης μόνωσης σε υγρό περιβάλλον, σύμφωνα με τα πρότυπο IEC61215 par.10.15.

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση