Ο έλεγχος ποιότητας στα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι πλέον μια απαραίτητη διαδικασία που πραγματοποιείται πριν την κατασκευή μιας εγκατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοσή της και να εντοπιστούν τυχόν αστοχίες και κατασκευαστικά ελαττώματα.

Ποια είναι όμως η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου και πώς θα επιβεβαιώσουμε ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελ που παραλάβαμε ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο κατασκευαστής τους;

Οπτικός έλεγχος
Αρχικά, ο υπεύθυνος ελέγχου θα πρέπει να πραγματοποιήσει οπτικό έλεγχο σε όλες τις παλέτες που έχουν φτάσει στον χώρο της εγκατάστασης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στη συσκευασία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο σύνολο των πάνελ της παλέτας και όχι μόνο σε δείγμα αυτής.

Τεστ ηλεκτροφωταύγειας – EL test
Το τεστ ηλεκτροφωταύγειας είναι ο απαραίτητος έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πάνελ πριν την τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση.
Μπορεί να διαγνώσει σοβαρά ελαττώματα που δεν είναι ορατά στον οπτικό έλεγχο και δεν μπορούν να αποδειχθούν με διαφορετικό τρόπο.
Με το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορούν να εντοπιστούν με απόλυτη ακρίβεια μικρορωγμές (micro-cracks) που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην τελική απόδοση του κάθε πάνελ αλλά και όλης της στοιχειοσειράς (string).
Επίσης, το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορεί να εντοπίσει αστοχίες στις  φωτοβολταϊκές κυψέλες, ελαττώματα όπως αποκολλήσεις στα fingers και busbars  αλλά και να επιβεβαιώσει την αστοχία διόδων.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Kmetrics με το κινητό εργαστήριο ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων Mobile PV Testcenter ή τη φορητή συσκευή υψηλής ανάλυσης Mobile EL  μπορεί να πραγματοποιήσει το EL test και να σας παραδώσει πιστοποιητικό ελέγχου κάθε πλαισίου, με επισήμανση των κυψελών που παρουσιάζουν αστοχίες καθώς και την κρισιμότητα αυτών.

Μέτρηση ισχύος – IV test
Οι κατασκευάστριες εταιρείες φωτοβολταϊκών πλαισίων εγγυώνται συγκεκριμένη ισχύ σε STC (σταθερές συνθήκες). Είναι λοιπόν σημαντικό να επιβεβαιωθεί, με δειγματοληπτικό έλεγχο, η αναπτυσσόμενη ισχύς των φωτοβολταϊκών πλαισίων πριν την εγκατάστασή τους προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα μειωμένης παραγωγής στο μέλλον.