Βελτιστοποιήση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Η απόδοση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εξαρτάται από παράγοντες, όπως η περιοχή της εγκατάστασης, η γωνία κλίσης των πάνελ, η συχνότητα καθαρισμού τους, οι πιθανές σκιάσεις, η απόδοση των ινβέρτερ, η συνδεσμολογία και οι καλωδιώσεις μεταξύ πάνελ – ινβέρτερ – κεντρικών πινάκων – μετρητή.

Η γεωγραφική περιοχή της εγκατάσταση έχει ουσιαστικό ρόλο στην ετήσια απόδοσή της. Κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και βάσει αυτών να σχεδιάζεται η εγκατάσταση.

Κρίσιμος παράγοντας είναι η κλίση των πάνελ (όταν πρόκειται για σταθερές βάσεις) η οποία θα πρέπει να επιλέγεται με γνώμονα, όχι μόνο το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής αλλά και τις μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής.

Οι σκιάσεις αποτελούν έναν καταλυτικό παράγοντα στην απόδοση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Εγκαταστάσεις με σκιάσεις, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, πέρα από την αναμενόμενη μειωμένη απόδοση, εμφανίζουν θερμική κόπωση και πρόωρη γήρανσή.

Η σωστή επιλογή φωτοβολταικών πάνελ και ινβέρτερ αποτελούν έναν άλλο κρίσιμο παράγοντα στη λειτουργία και απόδοση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Τέλος η βέλτιστη συνδεσμολογία, οι ορθές διατομές αλλά και η καλή κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκονται οι καλωδιώσεις, αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη μέγιστη δυνατή παραγωγή.

Η Kmetrics, έχοντας συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, αλλά και τα κατάλληλα υπολογιστικά λογισμικά, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και βελτιστοποίησης της εγκατάστασής σας.

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση