Μέτρηση αντίστασης μόνωσης WLC

Η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των φωτοβολταϊκών πάνελ σε υγρό περιβάλλον είναι μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό προκειμένου να διενεργηθεί σωστά και αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC61215 par.10.15 προκειμένου να εντοπιστούν και τεκμηριωθούν προβλήματα αντίστασης μόνωσης Riso των φωτοβολταϊκών πάνελ σε υγρό περιβάλλον θα πρέπει να υποβληθούν σε μετρήσεις,  μέσα σε κατάλληλο δοχείο, σε θερμοκρασία 25C και σε νερό ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης μικρότερης των 3.500Ω*cm.

Η Kmetrics διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να εντοπίζει και να πιστοποιεί προβλήματα αντίστασης μόνωσης που οφείλονται συνήθως στα φωτοβολταϊκά πάνελ ή στην καλωδίωση.

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση