Πιστοποίηση κατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ

  • Είναι μειωμένη η απόδοση της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης;
  • Έχει «αλλάξει» το χρώμα σε φωτοβολταϊκές κυψέλες;
  • Υπάρχει PID;
  • Η εγκατάσταση έχει υποστεί χαλαζόπτωση;
  • Τίθεται θέμα αντικατάστασης των φωτοβολταϊκών πάνελ;
  • Θέλετε να πιστοποιήσετε την κατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ;

Η Kmetrics με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάνελ Mobile PV Testcenter είναι σε θέση, στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες, να ελέγξει φωτοβολταϊκά πάνελ στον χώρο εγκατάστασης ή αποθήκευσης προκοιμένου να πιστοποιήσει την κατάστασή τους.

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση