Ποιοτικός έλεγχος φωτοβολταϊκών πάνελ

Ο ποιοτικός έλεγχος των φωτοβολταϊκών πλαισίων αποτελεί σημαντική διαδικασία πριν την κατασκευή μιας εγκατάστασης.
Αστοχίες και κατασκευαστικά ελαττώματα επιβαρύνουν σημαντικά την παραγωγή της εγκατάστασης και συνεπώς την επένδυση.  

Η Kmetrics με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάνελ Mobile PV Testcenter είναι σε θέση να ελέγξει φωτοβολταϊκά πάνελ στον χώρο εγκατάστασης ή αποθήκευσης. Με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος ποιότητας των πάνελ προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν αυτά καλύπτουν τις συμφωνηθείσες ποιοτικές προδιαγραφές κατασκευαστή – επενδυτή.

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση