Μέτρηση ισχύος – IV test

Η μέτρηση ισχύος των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες ελέγχου. Όλες οι κατασκευάστριες εταιρίες εγγυούνται μόνο την ισχύ σε STC συνθήκες,  λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των πάνελ. Για να κριθεί εάν τα φωτοβολταϊκά πάνελ μιας εγκατάστασης είναι εντός των ορίων της εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μέτρηση ισχύος με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι κατασκευαστές απαιτούν μετρήσεις ισχύος βάσει των διεθνών προτύπων EN/IEC 60904 και EN/IEC 60891.

Είναι απαραίτητο οι μετρητικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την εργασία αυτή, πρωτίστως, να συνοδεύονται από πιστοποιητικά σε ό,τι αφορά την ανοχή της μέτρησης, και παράλληλα, η ανοχή να είναι στο μέγιστο δυνατό μικρότερη.

Τα διαπιστευμένα σταθερά εργαστήρια, όπως το Fraunhofer, το PI Berlin, η Kiwa κ.τ.λ. πραγματοποιούν μετρήσεις ισχύος σε φωτοβολταϊκά πάνελ με ανοχή της τάξεως του 2-3%.

Η Kmetrics, κάνοντας χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων Mobile PV Testcenter είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μετρήσεις ισχύος με ανοχή της τάξεως του 3%.  

Οι παράγοντες που επιδρούν στην ακρίβεια της μέτρησης ισχύος στα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι:

  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση του κανονιστικά επιβαλλόμενου ηλεκτρικού φορτίου
  • Ο αριθμός των πραγματικών μετρήσεων του οργάνου για τη δημιουργία της καμπύλης IV
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού πάνελ 
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου
  • Η προσπίπτουσα ακτινοβολία στην επιφάνεια του πάνελ που πρέπει κανονιστικά να είναι άνω των 800W/m2 – EN/IEC 60904-
  • Η θερμοκρασία του υπό μέτρηση φωτοβολταϊκού πάνελ

Επομένως, για να επιτευχθεί μέτρηση ισχύος με την απαραίτητη ακρίβεια είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται με όργανα συγκεκριμένων προδιαγραφών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα πιστοποιημένα αποτελέσματα για τη διατύπωση αιτήματος αντικατάστασης στο πλαίσιο της εγγύησης προς την κατασκευάστρια εταιρία.

 

Οι σύμβουλοι της Kmetrics σας περιμένουν

Μη διστάσετε να μας πείτε

Kmetrics I.K.E.
Κλήση