Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα και οι αστοχίες που εμφανίζουν συχνά τα μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, τόσο κατασκευαστικούς όσο και λειτουργίας – χρήσης.

Τα 11 πιο συνήθη κατασκευαστικά προβλήματα των κρυσταλλικών φωτοβολταϊκών πάνελ είναι:

 1. LID
 2. Πρόωρη γήρανση
 3. PID
 4. Αστοχία διόδων
 5. Αστοχία συγκολλήσεων (soldering)
 6. Μικρορωγμές κυψελών
 7. Μικρορωγμές κυψελών (snail trails)
 8. Καψίματα εμπρόσθιας ή οπίσθιας πλευράς
 9. Αποκολλήσεις εμπρόσθιας ή οπίσθιας πλευράς
 10. Διάβρωση κυψελών
 11. Αστοχία διασυνδέσεων κυψελών

Για τη διεκδίκηση της αποκατάστασης της αστοχίας από τις κατασκευάστριες εταιρίες των πάνελ, απαιτείται διάγνωση των προβλημάτων αυτών με συγκεκριμένες πιστοποιημένες μεθόδους.