Θηβα 01 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 500KWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: String
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγή
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID

Θηβα 500KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκαταστάση ισχύος 500KWp στην περιοχή της Θήβας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμενή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.