ΛΑΡΙΣΑ 02 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 2.0MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Central
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: ---

Λαρισα 2.0MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση 2,0MWp στη Λάρισα.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μειωμένη παραγωγή δεν οφείλεται στα φωτοβολταϊκά πάνελ.