ΚΟΖΑΝΗ 02 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 6.5MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά bi-facial
  • Τύπος ινβέρτερ: Central
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Εργοστασιακό πρόβλημα κυψελών

Κοζανη 6.5MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε bi-facial μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση 6,5MWp στην Κοζάνη.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε εργοστασιακό πρόβλημα στις κυψέλες.