Κοζανη 01 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 500KWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: String
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: ---

Κοζανη 500KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση στην Κοζάνη με χρήση του Mobile PV Testcenter.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.