Αμαλιαδα 02 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 3MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά + Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Κεντρικοί
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Πρόωρη γήρανση

Αμαλιαδα 3MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση στην Αμαλιάδα.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μέρος των φωτοβολταϊκών πάνελ είχαν πρόβλημα πρόωρης γήρανσης και δευτερευόντως άλλες αστοχίες.