Το φαινομενο PID απο την UL

Το φαινομενο PID απο την UL

Συνοπτική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση του φαινομένου PID από τoν διεθνή φορέα πιστοποίησης UL.
H UL υποβάλει σε δοκιμασία “PID test” δύο φ/β πλαίσια – ένα μονοκρυσταλλικό και ένα πολυκρυσταλλικό.
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα από την μέτρηση ισχύος και τον έλεγχο με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας (EL test) είναι εντυπωσιακά.

Το κινητό εργαστήριο ελέγχου φ/β πλαισίων της Kmetrics πραγματοποιεί, στο χώρο της φ/β εγκατάστασης, μέτρηση ισχύος και EL test.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.