Εξοπλισμος


Mobile PV Testcenter

Εργαστηριακού επιπέδου έλεγχος φωτοβολταϊκών πλαισίων στην εγκατάστασηMobile EL Test

Τεστ ηλεκτροφωταύγειας χωρίς την αφαίρεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων από τις βάσειςSmart UV Light

Τεστ υπεριώδους φθορισμού χωρίς την αφαίρεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων από τις βάσεις
Metrel MI 3210

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης Riso φωτοβολταϊκών πλαισίων με τάση 6KVMetrel MI 3115

Μέτρηση ισχύος I-V test φωτοβολταϊκών πλαισίων με μέγιστη τάση 1.500V και μέγιστο ρεύμα 20A