#

Ελεγχος ποιοτητας φωτοβολταικων πλαισιων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ


  • Είναι η ισχύς των παραδοθέντων φωτοβολταϊκών πλαισίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή;
  • Υπάρχουν μικρο-κρακ στις φωτοβολταϊκές κυψέλες προερχόμενα από την διαδικασία παραγωγής των φωτοβολταϊκών πλαισίων;
  • Υπάρχουν μικρο-κρακ στις φωτοβολταϊκές κυψέλες που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά;
  • Ποια είναι η ποιότητα των φωτοβολταϊκών κυψελών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των πλαισίων;
  • Ποια είναι η ποιότητα κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων;
  • Φέρουν εν γένει κατασκευαστικά ελαττώματα;

Η Kmetrics με την χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων “Mobile PV Testcenter” είναι σε θέση να ελέγξει φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) στο χώρο εγκατάστασης ή αποθήκευσης. Με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι εφικτός ο επιτόπιος ποιοτικός έλεγχος των πλαισίων προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν αυτά καλύπτουν τις συμφωνηθείσες ποιοτικές προδιαγραφές κατασκευαστή – επενδυτή.

Μετρηση ισχυος - IV test

 

 

 

Η μέτρηση ισχύος είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες ελέγχου των φωτοβολταϊκών πλαισίων διότι όλες οι κατασκευάστριες εταιρίες εγγυούνται μόνο την ισχύ σε STC συνθήκες.

 

Ηλεκτροφωταυγεια - EL test

 

Με το τεστ ηλεκτροφωταύγειας είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε micro-cracks (μικρορωγμές), αστοχία διόδων, αστοχία finger και bus-bar κ.τ.λ.

 

Θερμογραφηση - IR test

 

Με την θερμογράφηση επανεπιβεβαιώνεται η αστοχία διόδων και η ύπαρξη περιοχών με θερμοκρασιακή διαφοροποίηση.

 

Μετρηση αντιστασης μονωσης - Riso test

 

 

Με την μέτρηση αντίστασης μόνωσης επιβεβαιώνεται η ποιότητα μονωτικών υλικών και κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

 

 

Υπεριωδης Φθορισμος - UV fluorescence test

 

 

 

Με τον υπεριώδη φθορισμό είναι εφικτή η επιβεβαίωση του χρόνου δημιουργίας των micro-cracks (μικρορωγμών).