#

Μετρηση ισχυος – IV test φωτοβολταικων πλαισιων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ


Η μέτρηση ισχύος των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες ελέγχου  διότι όλες οι κατασκευάστριες εταιρίες εγγυούνται μόνο την ισχύ σε STC συνθήκες,  λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των πάνελ. Για να κριθεί εάν τα φωτοβολταϊκά πάνελ μιας εγκατάστασης είναι εντός των ορίων της εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μέτρηση ισχύος με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Γι’ αυτό τον λόγο, όλοι οι κατασκευαστές απαιτούν μετρήσεις ισχύος βάσει των διεθνών προτύπων EN/IEC 60904 και EN/IEC 60891. Είναι απαραίτητο οι μετρητικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την εργασία αυτή, πρωτίστως, να συνοδεύονται από πιστοποιητικά σε ό,τι αφορά την ανοχή της μέτρησης, και, παράλληλα, η ανοχή να είναι στο μέγιστο δυνατό μικρότερη. Τα διαπιστευμένα σταθερά εργαστήρια, όπως το Fraunhofer, το PI Berlin, η Kiwa κ.τ.λ. πραγματοποιούν μετρήσεις ισχύος σε φωτοβολταϊκά πάνελ με ανοχή της τάξεως του 2-3%. Η Kmetrics, κάνοντας χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων “Mobile PV Testcenter” είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μετρήσεις ισχύος σε πλαίσια με ανοχή της τάξεως του 3%.   Οι παράγοντες που επιδρούν στην ακρίβεια της μέτρησης ισχύος στα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι:

  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση του κανονιστικά επιβαλλόμενου ηλεκτρικού φορτίου
  • Ο αριθμός των πραγματικών μετρήσεων του οργάνου για την δημιουργία της καμπύλης IV
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού πάνελ και ο αριθμός των μετρήσεων
  • Η ακρίβεια του οργάνου στη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου
  • Η προσπίπτουσα ακτινοβολία στην επιφάνεια του πάνελ που πρέπει κανονιστικά να είναι άνω των 800W/m2 – EN/IEC 60904-
  • Η θερμοκρασία του υπό μέτρηση φωτοβολταϊκού πάνελ

Επομένως, για να επιτευχθεί μέτρηση ισχύος με την απαραίτητη ακρίβεια είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται με όργανα συγκεκριμένων προδιαγραφών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα πιστοποιημένα αποτελέσματα για την διατύπωση αιτήματος αντικατάστασης στο πλαίσιο της εγγύησης προς την κατασκευάστρια εταιρία. Η Kmetrics με το κινητό εργαστήριο ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων “Mobile PV Testcenter” παρέχει κατά αποκλειστικότητα για τον ελλαδικό χώρο αυτού του είδους και εργαστηριακού επιπέδου μετρήσεις ισχύος.

Μετρηση ισχυος - IV test σε STC
Μέτρηση ισχύος σε STC συνθήκες σύμφωνα με τα πρότυπα EN/IEC 60904 και EN/IEC 60891
Μετρηση ισχυος - IV test με ακτινοβολια 200W/m2
Μέτρηση ισχύος με ακτινοβολία 200W/m2, για την αριθμητική επιβεβαίωση του PID προβλήματος

Υποβολη ερωτηματος