#

Βελτιστοποιηση φωτοβολταικων εγκαταστασεων

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ


  • Η φωτοβολταϊκή εγκατάστασή σας αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων της;
  • Αρκεί η επιλογή ακριβού και επώνυμου εξοπλισμού για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παραγόμενη ενέργεια ανά μονάδα ισχύος;
  • Υπάρχει πιθανότητα μειωμένης απόδοσης της εγκατάστασή σας;

 

Η απόδοση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εξαρτάται από παράγοντες, όπως η περιοχή της εγκατάστασης, η γωνία κλίσης των πλαισίων, η συχνότητα καθαρισμού των πλαισίων, οι πιθανές σκιάσεις, η απόδοση των ινβέρτερ, η συνδεσμολογία και οι καλωδιώσεις μεταξύ πλαισίων – ινβέρτερ – κεντρικών πινάκων – μετρητή.

Η Kmetrics, έχοντας συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, αλλά και τα κατάλληλα υπολογιστικά λογισμικά, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και βελτιστοποίησης της εγκατάστασής σας.

γεωγραφικη περιοχη

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση έχει ουσιαστικό ρόλο στην ετήσια απόδοση της εγκατάστασης. Κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και βάσει αυτών να σχεδιάζεται η εγκατάσταση. Κρίσιμος παράγοντας είναι η κλίση των φωτοβολταϊκών πλαισίων (όταν πρόκειται για σταθερές βάσεις) η οποία θα πρέπει να επιλέγεται με γνώμονα, όχι μόνο το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής), αλλά και τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής.

σκιασεις

Οι σκιάσεις αποτελούν έναν καταλυτικό παράγοντα στην απόδοση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Εγκαταστάσεις με σκιάσεις, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, πέρα από την αναμενόμενη μειωμένη απόδοση, εμφανίζουν θερμική κόπωση και πρόωρη γήρανσή στα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Είναι, επομένως, ανάγκη να αποφεύγονται οι σκιάσεις στο μέτρο του δυνατού.

φωτοβολταικα πλαισια

Η σωστή επιλογή φωτοβολταικών πλαισίων ανά εγκατάσταση, περιοχή κ.τ.λ. είναι ένας άλλο κρίσιμος παράγοντας μια βελτιστοποιημένης εγκατάστασης.

ινβερτερ

Οι ινβέρτερ αποτελούν έναν άλλο κρίσιμο παράγοντα στη λειτουργία και απόδοση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η μετατροπή του παραγόμενου συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, σε εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα πραγματοποιείται από τους ινβέρτερ. Η απόδοση των ινβέρτερ, πέρα από τα δεδομένα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πολλές φορές εξαρτάται και από τη συνδεσμολογία των πλαισίων σε αυτούς. Η μη βέλτιστη σύνδεση, έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των εγκαταστάσεων.

καλωδιωσεις

Οι καλωδιώσεις αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της παραγωγής και της απόδοσης του ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο. Η βέλτιστη συνδεσμολογία, οι ορθές διατομές αλλά και η καλή κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκονται οι καλωδιώσεις, αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη μέγιστη δυνατή παραγωγή.