#

Μετρηση αντιστασης μονωσης  φωτοβολταικων πανελ – Riso test

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ


Η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό προκειμένου να διενεργηθεί σωστά και αποτελεσματικά. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC61730-2:2004 προκειμένου να εντοπιστούν και τεκμηριωθούν προβλήματα αντίστασης μόνωσης Riso των φωτοβολταϊκών πάνελ (1000v) η τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι της τάξεως των 6KV (6000V).

Η Kmetrics διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να εντοπίζει και να πιστοποιεί προβλήματα αντίστασης μόνωσης που οφείλονται συνήθως στα φωτοβολταϊκά πάνελ ή στην καλωδίωση.

Παράλληλα, η Kmetrics παρέχει την δυνατότητα μέτρησης της αντίστασης μόνωσης σε υγρό περιβάλλον, σύμφωνα με τα πρότυπο IEC61215 par.10.15 WLC test.

Μετρηση αντιστασης μονωσης - Riso test

 

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης – Riso σύμφωνα με τα πρότυπο IEC61730-2:2004