#

Θερμογραφηση φωτοβολταικων πανελ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Η θερμογράφηση των φωτοβολταϊκών πάνελ μετρά την θερμική ακτινοβολία πάνελ και πραγματοποιείται με χρήση κάμερας υπέρυθρων, που είναι ευρέως γνωστές ως «θερμοκάμερες». Οι κάμερες αυτές αποτυπώνουν με τη μορφή διαφορετικών χρωμάτων, τις περιοχές με διαφορετικές θερμοκρασίες. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτός ο έλεγχος των φωτοβολταϊκών πάνελ που παρουσιάζουν «θερμές περιοχές» (hot spots).

Το Mobile PV-Testcenter διαθέτει κάμερα υπερύθρων υψηλής ανάλυσης, ικανής να εξακριβώνει, με μεγάλη ακρίβεια, εάν υπάρχουν «θερμές περιοχές». Επίσης, είναι εφικτός και ο έλεγχος των κυτίων σύνδεσης (junction boxes) για τυχόν αστοχία.

θερμογραφηση - αστοχια διοδων

 

Εντοπισμός διόδων που έχουν αστοχήσει

θερμογραφηση - ανομοιομορφη θερμοκρασια

Εντοπισμός περιοχών φωτοβολταϊκών πλαισίων με ανομοιόμορφη θερμοκρασία