#

Θερμογραφηση φωτοβολταικων πλαισιων

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Η θερμογραφική απεικόνιση με χρήση κάμερας υπέρυθρων, μετρά την θερμική ακτινοβολία ενός φωτοβολταϊκού πάνελ. Η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται με τις ευρέως γνωστές ως «θερμοκάμερες». Οι κάμερες αυτές αποτυπώνουν με τη μορφή διαφορετικών χρωμάτων, τις περιοχές με διαφορετικές θερμοκρασίες. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτός ο έλεγχος των φωτοβολταϊκών πάνελ που παρουσιάζουν «θερμές περιοχές» (hot spots).

Το “Mobile PV-Testcenter” διαθέτει κάμερα υπερύθρων υψηλής ανάλυσης, ικανής να εξακριβώνει, με μεγάλη ακρίβεια, εάν υπάρχουν «θερμές περιοχές». Επίσης, είναι εφικτός και ο έλεγχος των κυτίων σύνδεσης (junction boxes) για τυχόν αστοχία.

θερμογραφηση - αστοχια διοδων

 

 

Εντοπισμός διόδων που έχουν αστοχήσει

 

θερμογραφηση - ανομοιομορφη θερμοκρασια

 

Εντοπισμός περιοχών φωτοβολταϊκών πλαισίων με ανομοιόμορφη θερμοκρασία