#

Ηλεκτροφωταυγεια φωτοβολταικων πλαισιων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Το τεστ ηλεκτροφωταύγειας στηρίζεται στην ιδιότητα των φωτοβολταϊκών κυττάρων να ακτινοβολούν υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος. Το μήκος κύματος που ακτινοβολούν τα κύτταρα είναι σε εύρος περίπου 1150nm, το οποίο είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι. Με τη χρήση ειδικών καμερών είναι δυνατό να εντοπιστούν ελαττώματα στα φ/β κύτταρα, τα οποία με «γυμνό μάτι» είναι αδύνατο να εντοπιστούν.

 

Συνήθη ελαττώματα των φ/β κυττάρων είναι η μόλυνση του πυριτίου κατά την παραγωγική διαδικασία, οι μικρο-ρωγμές κατά την συναρμογή τους και το PID. Μικρο-κρακ – μικρορωγμές, σε ένα πάνελ μπορούν να εμφανισθούν λόγω κακών καιρικών συνθηκών (χαλάζι, ισχυρών ανέμων κτλ.), λόγω κακόβουλων ενεργειών αλλά και λόγω λανθασμένου τρόπου καθαρισμού. Η ύπαρξη μικρο-κρακ στις κυψέλες των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι κρίσιμος παράγοντας στην τελική απόδοση του κάθε πάνελ, αλλά και της στοιχειοσειράς (string).

 

Το Mobile PV-Testcenter κατά την διάρκεια ελέγχου κάθε φ/β πάνελ, εφαρμόζει κατάλληλη ηλεκτρική τάση και με την χρήση ειδικών καμερών «φωτογραφίζει» την επιφάνεια του πάνελ. Η συνολική εικόνα του πάνελ που προκύπτει με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας, δίνει την πληροφορία για το αν υπάρχουν ελαττωματικές κυψέλες στο πάνελ, ποιες είναι αυτές, καθώς και το μέγεθος – έκταση της ζημιάς. Το μέγεθος και η έκταση των μικρο-κρακ είναι ο παράγοντας με τον οποίο κρίνεται εάν ένα πάνελ θεωρείται «ανεκτό» ή προς «απόρριψη», αν υπάρχει κίνδυνος hot-spot, μειωμένης απόδοσης, μεταγωγής της διόδου κ.τ.λ..

Ηλεκτροφωταυγεια - εντοπισμος μικρορωγμων

Με το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορούν να εντοπιστούν με απόλυτη ακρίβεια μικρορωγμές – micro-cracks τη στιγμή που δημιουργήθηκαν. Μικρορωγμές εμφανίζονται κυρίως λόγω:

  • κακής ποιότητας κυψελών
  • κακής συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • μεταφοράς
  • τοποθέτησης
  • πλυσίματος
  • χαλαζόπτωσης
  • ανέμων
  • σεισμού
Ηλεκτροφωταυγεια - PID

Το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορεί να αποκαλύψει και τεκμηριώσει με βεβαιότητα την ύπαρξη του PID φαινομένου.

Μάλιστα, πραγματοποιώντας τεστ ηλεκτροφωταύγειας σε φωτοβολταϊκά πλαίσια με χαμηλή ένταση ρεύματος μπορούμε να διαγνώσουμε το PID από το αρχικό στάδιο.

Ηλεκτροφωταυγεια - διαβρωση κυψελων

Η ηλεκτροφωταύγεια εντοπίζει διάβρωση κυψελών από εξωγενείς ή κατασκευαστικούς λόγους.

Ηλεκτροφωταυγεια - αστοχια fingers - busbar

Η ηλεκτροφωταύγεια εντοπίζει αστοχίες fingers – busbar φωτοβολταϊκών κυψελών που αποτελούν κατασκευαστικό πρόβλημα.

Ηλεκτροφωταυγεια - αστοχια διοδων

Το τεστ ηλεκτροφωταύγειας μπορεί να επιβεβαιώσει την αστοχία διόδων.