#

Πιστοποιηση καταστασης φωτοβολταικων πλαισιων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


  • Είναι μειωμένη η απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σας;
  • Έχει «αλλάξει» το χρώμα σε φωτοβολταϊκές κυψέλες;
  • Υπάρχει PID;
  • Η εγκατάσταση έχει υποστεί χαλαζόπτωση;
  • Τίθεται θέμα αντικατάστασης των φωτοβολταϊκών πλαισίων;
  • Θέλετε να πιστοποιήσετε την κατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων;

Η Kmetrics με την χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων “Mobile PV Testcenter” είναι σε θέση, στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες, να ελέγξει φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) στον χώρο εγκατάστασης ή αποθήκευσης. Με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων, είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος – δοκιμή των πλαισίων, πιστοποιώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 

Μετρηση ισχυος - IV test

 

Η μέτρηση ισχύος είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες ελέγχου των φωτοβολταϊκών πλαισίων διότι όλες οι κατασκευάστριες εταιρίες εγγυούνται μόνο την ισχύ σε STC συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των πάνελ.

Ηλεκτροφωταυγεια - EL test

Με το τεστ ηλεκτροφωταύγειας είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε PID, micro-cracks (μικρορωγμές), TCO corrosion (διάβρωση), αστοχία διόδων, αστοχία finger και bus-bar κ.τ.λ.

Θερμογραφηση - IR test

Με την θερμογράφηση επανεπιβεβαιώνεται η αστοχία διόδων και η ύπαρξη περιοχών με θερμοκρασιακή διαφοροποίηση.

Υπεριωδης Φθορισμος - UV fluorescence test

 

Με τον υπεριώδη φθορισμό είναι εφικτή η επιβεβαίωση του χρόνου δημιουργίας των micro-cracks (μικρορωγμών).