συχνα κατασκευαστικα προβληματα φωτοβολταϊκων πανελ

συχνα κατασκευαστικα προβληματα φωτοβολταϊκων πανελ

Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα και οι αστοχίες που εμφανίζουν συχνά τα μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, τόσο κατασκευαστικούς όσο και λειτουργίας – χρήσης.

Τα 11 πιο συνήθη κατασκευαστικά προβλήματα των κρυσταλλικών φωτοβολταϊκών πάνελ είναι:

 1. LID
 2. Πρόωρη γήρανση
 3. PID
 4. Αστοχία διόδων
 5. Αστοχία συγκολλήσεων (soldering)
 6. Μικρορωγμές κυψελών
 7. Μικρορωγμές κυψελών (snail trails)
 8. Καψίματα εμπρόσθιας ή οπίσθιας πλευράς
 9. Αποκολλήσεις εμπρόσθιας ή οπίσθιας πλευράς
 10. Διάβρωση κυψελών
 11. Αστοχία διασυνδέσεων κυψελών

Για την διεκδίκηση της αποκατάστασης της αστοχίας από τις κατασκευάστριες εταιρίες των πάνελ, απαιτείται διάγνωση των προβλημάτων αυτών συγκεκριμένες πιστοποιημένες μεθόδους.

 

 

LID φωτοβολταϊκών πάνελ
LID φωτοβολταϊκών πάνελ

 

 

PID φωτοβολταϊκών πάνελ
PID φωτοβολταϊκών πάνελ

 

 

Αστοχία διόδων φωτοβολταϊκών πάνελ
Αστοχία διόδων φωτοβολταϊκών πάνελ

 

Αστοχία συγκολλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ
Αστοχία συγκολλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ

 

 

Μικρο-ρωγμές κυψελών φωτοβολταϊκών πάνελ
Μικρο-ρωγμές κυψελών φωτοβολταϊκών πάνελ

 

Μικρο-ρωγμές κυψελών φωτοβολταϊκών πάνελ ( snal trails )
Μικρο-ρωγμές κυψελών φωτοβολταϊκών πάνελ ( snal trails )

 

Καψίματα εμπρόσθιας ή οπίσθιας πλευράς φωτοβολταϊκών πάνελ
Καψίματα εμπρόσθιας ή οπίσθιας πλευράς φωτοβολταϊκών πάνελ

 

Διάβρωση κυψελών φωτοβολταϊκών πάνελ
Διάβρωση κυψελών φωτοβολταϊκών πάνελ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.