Χαλκιδικη 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 200ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Προληπτικός έλεγχος
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: N/A

Χαλκιδικη 200KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκαταστάσεις ισχύος 200ΚWp  στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συντήρησης και του προληπτικού ελέγχου, όπου και διαπιστώθηκε η εντός των προδιαγραφών λειτουργία των φωτοβολταϊκών πλαισίων.