Βοιωτια 02 - Mobile EL

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 60MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: ---
  • Αιτία ελέγχου: -----
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: -----

Βοιωτια 60MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ στην περιοχή της Βοιωτίας, κάνοντας χρήση του Mobile EL.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η επιβεβαίωση της μη δημιουργίας micro-cracks κατά την εγκατάστασή τους.