Βοιωτια 01 - Smart UV Light

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 7MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Κεντρικοί
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγή
  • Όργανα ελέγχου: SMART UV Light
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Micro-cracks

Βοιωτια 7MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ με το SMART UV Light σε εγκαταστάσεις ισχύος 7MWp, στην περιοχή της Βοιωτίας.

Από τον έλεγχο με τον υπεριώδη φθορισμό διάρκειας 10 ωρών, χωρίς επέμβαση στην εγκατάσταση, εντοπίστηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ με μικρορωγμές. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση των φωτοβολταϊκών πάνελ για λογαριασμό επενδυτή.