Τεγεα 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 20ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID + Micro cracks

Τεγεα 100KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση ισχύος 20KWp, στην περιοχή της Τεγέας Αρκαδίας, για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρίας.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα φ/β πάνελ έχουν υποστεί φθορές από κακή διαχείριση και ελλιπή συντήρηση.