Σερρες 02

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 200ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Χαλαζόπτωση
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Micro cracks

Σερρες 200KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκαταστάσεις ισχύος 200ΚWp, στην περιοχή των Σερρών.
Οι εν λόγω φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είχαν πληγεί από έντονη χαλαζόπτωση.

Αρχικά, η ασφαλιστική εταιρεία αποζημίωσε τα φ/β πάνελ τα οποία είχαν υποστεί ζημιές στο “γυαλί” τους. Ωστόσο, με την πάροδο των μηνών παρατηρήθηκε σημαντική πτώση της παραγωγής, ως συνέπεια της καταπόνησης από το χαλάζι. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των πάνελ των εγκαταστάσεων αποκαλύφθηκε, με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας, ότι το 50% περίπου των φωτοβολταϊκών πάνελ έχει υποστεί σοβαρές ζημιές (μικρο-κρακ στις κυψέλες), και χρήζει αντικατάστασης. Αξίζει να σημειωθεί πως με τη χρήση θερμοκάμερας, ανεξαρτήτως ανάλυσης, δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν τα μικρο-κρακ.

Οι επενδυτές, κάνοντας χρήση των πρωτοκόλλων ελέγχου που δημιουργεί αυτόματα το “Mobile PV TestCenter” για κάθε φωτοβολταϊκό πάνελ που έχει ελεγχθεί,  αποζημιώθηκαν από την ασφαλιστική εταιρεία για το σύνολο των πάνελ που πραγματικά επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση.