Σερρες 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 300ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Χαλαζόπτωση
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: N/A

Σερρες 300KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκαταστάσεις ισχύος 300ΚWp  στην περιοχή των Σερρών.

Με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας (EL test) ανιχνεύτηκαν πάνελ με κατεστραμμένες κυψέλες λόγω χαλαζόπτωσης.

Συνέπεια της καταπόνησης από το χαλάζι ήταν η μείωση της ισχύος των φωτοβολταϊκών πάνελ κατά περίπου 20% πριν το πέρας ενός έτους από την χαλαζόπτωση. Αξίζει να σημειωθεί πως οπτικά δεν υπήρχε καμία ένδειξη στα πάνελ ότι είχαν υποστεί χαλαζόπτωση.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.