Σαγεικα 01 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 2MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: String
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Πρόωρη γήρανση

Σαγεικα 2MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση στα Σαγέικα.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μέρος των φωτοβολταϊκών πάνελ είχαν πρόβλημα πρόωρης γήρανσης και δευτερευόντως άλλες αστοχίες.