Πατρα 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 500KWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Defective connections

Πατρα 500ΚWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ για λογαριασμό κατασκευαστή φωτοβολταϊκών στην περιοχή της Πάτρας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή της εγκατάστασης. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα φ/β πάνελ είχαν προβλήματα στις διασυνδέσεις των κυψελών λόγω κακής συντήρησης.