Ορχομενος 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 2MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Thin film
  • Τύπος ινβέρτερ: Κεντρικοί
  • Αιτία ελέγχου: Περιοδικός έλεγχος
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: N/A

Ορχομενος 2MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε λεπτού υμενίου (thin-film) φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος 2ΜWp, στην περιοχή του Ορχομενού Βοιωτίας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μέτρηση της αναπτυσσόμενης ισχύος των φωτοβολταϊκών πάνελ στο πλαίσιο των περιοδικών ελέγχων συντήρησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.