Ναουσα 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 4,5MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Κεντρικοί
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID

Ναουσα  4,5MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, κάνοντας χρήση του καινοτόμου “Mobile PV TestCenter”, σε εγκατάσταση ισχύος 4.5MWp, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η “εικόνα” των φωτοβολταϊκών κυψελών μέσω του ελέγχου με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας (EL test), καθώς και η μη γραμμική συμπεριφορά της αποδιδόμενης ισχύος των πάνελ σε σχέση με τη θερμοκρασία τους.