Μολαοι 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 100ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID + Micro cracks

Μολάοι 100KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκατάσταση ισχύος 100KWp, στην περιοχή των Μολάων Λακωνίας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή της εγκατάστασης λόγω χαλαζόπτωσης.

Όμως, με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα φ/β πάνελ είχαν επηρεαστεί σημαντικά από το PID φαινόμενο.