Μολαοι 04 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 100KWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγή
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID, Cell Corrosion, diodes

Μολάοι 100KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση στην περιοχή των Μολάων

Ο λόγος του ελέγχου ήταν μειωμένη παραγωγή της εγκατάστασης.

Από το έλεγχο επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη πληθώρας κατασκευαστικών προβλημάτων των πάνελ.