Μεθωνη 01 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 150ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Αγοραπωλησία
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: ----

Μεθωνη 150KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκατάσταση ισχύος 150KWp, στην περιοχή της Μεθώνης .

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της εγκατάστασης λόγω επικείμενης αγοροπωλησίας.