Μελιγαλας 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 100ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Περιοδικός έλεγχος
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: N/A

Μελιγαλας 100KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκατάσταση ισχύος 100KWp, στην περιοχή του Μελιγαλά Μεσσηνίας .

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μέτρηση της αναπτυσσόμενης ισχύος των φωτοβολταϊκών πάνελ στο πλαίσιο των περιοδικών ελέγχων συντήρησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.