Μεγαρα 04 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 1MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Κεεντρικός
  • Αιτία ελέγχου: Ισχυροί άνεμοι
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Μικρο-ρωγμές

Μεγαρα 1ΜWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση ισχύος 1MWp στα Μέγαρα.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν οι ζημιές που δημιουργήθηκαν στην εγκατάσταση λόγω ισχυρών ανέμων. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελ είχαν μικρορωγμές (miro-cracks) στις κυψέλες.