Μεγαλοπολη 02 - Mobile EL

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 50MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά bi-facial
  • Τύπος ινβέρτερ: ---
  • Αιτία ελέγχου: Έλεγχος ποιότητας
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: -----

Μεγαλοπολη 50MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε bi-facial μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ που είχαν τοποθετηθεί στις βάσεις στήριξης – trackers, στην περιοχή της Μεγαλόπολης, κάνοντας χρήση του Mobile EL.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η επιβεβαίωση της μη δημιουργίας micro-cracks κατά την εγκατάστασή τους.