Κορινθος 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 200ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID

Κορινθος 200KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκαταστάσεις ισχύος 200ΚWp, στην περιοχή της Κορίνθου.

Στα φωτοβολταϊκά πλαίσια εντοπίστηκε PID σε αρχικό στάδιο.