Καρδιτσα 02 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 500KWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: String
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγή
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Διάβρωση φωτοβολταϊκών κυψελών

Καρδιτσα 500KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκαταστάση ισχύος 500KWp στην περιοχή της Καρδίτσας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμενή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.