Καρδιτσα 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 1MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Thin film
  • Τύπος ινβέρτερ: Κεντρικοί
  • Αιτία ελέγχου: Περιοδικός έλεγχος
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: N/A

Καρδιτσα 1MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε λεπτού υμενίου (thin-film) φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος 1ΜWp, στην περιοχή της Καρδίτσας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μέτρηση της αναπτυσσόμενης ισχύος των φωτοβολταϊκών πάνελ στο πλαίσιο των περιοδικών ελέγχων συντήρησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.