ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 02 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 2.0MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Central
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: LeTID κυψελών

Ηγουμενιτσα 2.0MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση 2,0MWp στην Ηγουμενίτσα.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη του LeTID φαινομένου στις κυψέλες.