Ευβοια 02 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 100KWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Πυρκαγιά
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: ----

Ευβοια 100KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η επίδραση της δασικής πυρκαγιάς, που σημειώθηκε πλησίον της θέσης της εγκατάστασης, στα πάνελ.