Ελασσονα 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 160ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID + Micro cracks

Ελασσονα 160KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκατάσταση ισχύος 160KWp, στην περιοχή της Ελασσόνας Λάρισας .

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η μειωμένη παραγωγή της εγκατάστασης. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα φ/β πάνελ είχαν επηρεαστεί σημαντικά τόσο από το PID φαινόμενο αλλά και από την ύπαρξη micro-cracks.