Δραμα 01 - Mobile EL

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 100MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά bi-facial
  • Τύπος ινβέρτερ: ---
  • Αιτία ελέγχου: Έλεγχος ποιότητας
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: -----

Δραμα 100MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε bi-facial μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ στην περιοχή της Δράμας, κάνοντας χρήση του Mobile EL.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν ο ποιοτικός έλεγχος των πάνελ.